Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek

Diagnostyka rozwoju dziecka

Nasza diagnoza przedszkolna obejmuje ciągłe monitorowanie rozwoju dziecka na 5 płaszczyznach:

  1. Płaszczyzna somatyczna, która odnosi się do zdrowia fizycznego (konstrukcji fizycznej, odporności  fizycznej, historii przebytych chorób, materialno-socjalnych warunków rozwoju oraz elementarnej wiedzy dziecka z zakresu higieny bezpieczeństwa czy ekologii)
  2. Płaszczyzna motoryczna (duża i mała motoryka) zwracamy uwagę na kontrolę napięcia mięśniowego, która ma wpływ  na umiejętności utrzymania się w odpowiedniej pozycji, przemieszczania się, chwytania – posługiwania się różnymi przyborami, orientacją przestrzenną.
  3. Płaszczyzna emocjonalno-społeczna ( aktywność społeczna)to nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, to samoobsługa i praca na rzecz innych ,to również zainteresowania.
  4. Płaszczyzna rozwoju poznawczego to umiejętność korzystania ze zmysłów (wzrokowego, słuchowego, dotykowego), spostrzegania otoczenia, przyswajania wiedzy o nim oraz zdolności interpretowania, oceniania wydarzeń i zjawisk w których dziecko uczestniczy, zdolności odtwórcze i twórcze.
  5. Płaszczyzna rozwoju mowy  i myślenia, która określa kompetencje: językowe komunikacyjne, twórcze, zadaniowe, wykonawcze.

Przedszkole Motylek ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Motylek, wykorzystując wiedzę, doświadczenie kadry psychologów dziecięcych, logopedów, ortopedów, etc.