Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek

Rozkład dnia

GodzinaZajęcia
7.00- 8.00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.15- 8.30Przygotowanie do śniadania.
8.30- 9.00Śniadanie
9.00- 9.30Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe (rozwijające m.in. percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę)
9.30- 10.15Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.15- 11.00Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.
11.00- 11.10Przygotowanie do drugiego śniadania
11.10- 11.30Śniadanie
11.30- 12.15Zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie fragmentów książek.
12.15- 13.15Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
13.15- 13.45Zabawy w kręgu integrujące grupę, ćwiczenia gimnastyczne.
13.45- 14.00Przygotowanie do obiadu.
14.00- 14.30Obiad
14.30- 14.45Relaksacja (bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne)
14.45- 17.00Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.