Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek

Organizacja pracy

Za organizację pracy  Przedszkola Niepublicznego Motylek w Bydgoszczy od samego początku odpowiada Rada Metodyczna złożona z pedagogów Przedszkola Motylek, Centrum Rozwoju Dziecka oraz psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Do obowiązków Rady należy zarówno tworzenie grupowych i indywidualnych programów rozwoju naszych podopiecznych, jak i diagnostyka ewaluacyjna ich rozwoju. Wykorzystując ciągle rozwijające się kompetencje naszych nauczycieli Rada optymalnie koreluje je z potrzebami rozwojowymi dzieci, czego wynikiem są nowoczesne i interesujące zajęcia oraz metody pracy i rozwoju dzieci w każdej z grup wiekowych. Niezwykłą uwagę przykładamy do wszechstronnego rozwoju dziecka w oparciu o najnowocześniejsze metody nauczania przez zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych technik, narzędzi i technologii.