Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek

Oddział integracyjny

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ) w zależności od rodzaju zaburzeń oferujemy:

  • dostosowanie indywidualnego programu edukacyjnego i terapeutycznego do potrzeb dziecka,
  • terapię indywidualną 1:1 (m.in. dla dzieci z autyzmem 2h terapii dziennie ze stopniowym wprowadzaniem do grupy pod okiem terapeuty),
  • wykwalifikowaną kadrę terapeutów oraz odpowiednio przygotowane i wyposażone sale terapeutyczne,
  • terapię logopedyczną,
  • opiekę i doradztwo psychologiczne dla rodziców i opiekunów dzieci,
  • zajęcia  integracji sensorycznej,
  • zredukowanie opłaty za przedszkole.

Pokrywamy wszelkie koszty związane z realizacją terapii. Rodzice w ramach miejsca w przedszkolu opłacają jedynie kwotę czesnego w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Oddział integracyjny w Przedszkolu Motylek prowadzi Koordynator ds. Terapii mgr Małgorzata Kozłowska.

Naszą główną specjalnością jest praca z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz dziećmi z zespołem Aspergera. Posiadamy już blisko 10 letnie doświadczenie w pracy w tym zakresie, kształcąc i rozwijając obecnie ponad 20 dzieci.

Realizujemy również terapię w ramach opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rodzaj zajęć ustalany jest na podstawie zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju: terapia indywidualna, ogólnorozwojowa, behawioralna, psychologiczna, pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia grupowe, SI, sensoplastyka, TUS, terapia ręki).