Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek

O nas

Przedszkole Niepubliczne Motylek to miejsce, które powstało, aby w sposób profesjonalny i wielokierunkowy wspierać i stymulować rozwój dzieci. Głównym celem przedszkola jest troska  o edukację małego człowieka oraz harmonijny rozwój każdego podopiecznego. Pod naszą opieką dziecko zdobywa wiele doświadczeń, nabywa i rozwija liczne kompetencje , uczy się odwagi społecznej i samodzielności , wspólnych zabawy z rówieśnikami . Dzięki licznym zajęciom edukacyjnym dzieci są przygotowane do nauki pisania, czytania, liczenia, logicznego myślenia, nabywają umiejętność koncentracji oraz uwrażliwienia na świat sztuki.

Pracujemy w oparciu o metody związane z wszechstronnym rozwojem dziecka t.j.:

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
  Nasi nauczyciele ukończyli szkolenie doskonalące naukę czytania dzieci w nowy środowisku XXI wieku. Wprowadzamy tą metodę do naszej metodyki nauczania. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Pani Profesor J. Cieszyńskiej na www.cieszynska.pl
 • Montessori
  Najważniejsze w metodzie Montessori jest otoczenie dziecka. Powinno ono wspomagać harmonijny rozwój osobowości dziecka. Sprawić, że czuje się ono szczęśliwe, szybko i chętnie uczy się nowych rzeczy. Respektuje kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość. Dostosowaliśmy nasza placówkę do tych zasad i z determinacją uczymy dzieci być szczęśliwe.
 • Weroniki Sherborne
  Metoda wspierająca rozwój dziecka poprzez kształtowanie świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania kontaktu.
 • Ireny Majchrzak
  Odimienna metoda nauki czytania stosowana jest już wśród bardzo małych dzieci. Punktem wyjścia jest pokazanie dziecku jego imienia – „wizytówki”, a następnie imion znanych bliskich mu osób. Dzięki temu dziecko zauważa, iż imię można nie tylko usłyszeć i wymówić, lecz również zobaczyć, że samo dziecko zostało przedstawione w kształcie liter, lub, że zostało schowane za zasłoną liter. Następne etapy to wiele gier i zabaw pozwalających dzieciom na poznanie pozostałych imion, wyrazów, oraz liter alfabetu. „Sprawdzanie obecności”, „ściana pełna liter”, „deszcz imion”, „targ liter”, „gra w sylaby”, „nazywanie świata” i inne sformułowania – to nazwy ćwiczeń oraz hasła charakterystyczne dla metody dr Ireny Majchrzak.
 • Rudolfa Labana
  Gimnastyka twórcza oparta na improwizacji ruchu podejmowana z własną intencją twórczą dziecka, jego fantazją, doświadczeniem, wrażliwością. Metoda oparta jest o 5 obszarów:

  • Wyczucie i świadomość własnego ciała
  • Wyczucie ciężaru i czasu
  • Wyczucie przestrzeni
  • Wyczucie płynności ruchu i ciężaru w przestrzeni
  • Adaptacja ruchów własnych do ruchów grupy
 • Carla Orffa
  Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej. Zdaniem C. Orffa muzyka rodzi się z mowy, ruchu i gestu. Wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch. Zaspokojenie potrzeby ruchu w formie dobranej przez samo dziecko, daje okazję do rozładowania napięć emocjonalnych, do ich odreagowania.
 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
  Metoda ta wspomaga proces uczenia się poprzez ruch. Ćwiczenia zaproponowane przez autora metody poprawiają koncentrację i pozwalają jednocześnie uruchomić obie półkule mózgowe. Dzięki nim można rozciągać mięśnie i niwelować ich napięcie, co pozwala mózgowi wykorzystywać całą energię do przyswajania nowych informacji, czyli uczenia się. Ćwiczenia dr Denisona angażują między innymi obie strony ciała, skoordynowane ruchy gałek ocznych, rąk i nóg, co równomiernie uaktywnia obie półkule.