Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek

Dyrektor

Agnieszka Kasprowicz-Wójcik
Agnieszka Kasprowicz

Z wykształcenia pedagog. Jest inspiratorką i założycielką placówek przedszkolnych czynnie działającą na rzecz ich rozwoju. Wiedzę teoretyczną zdobywała podczas realizacji studiów na Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach: Kształcenie zintegrowane oraz Nauczanie Przyrody. Przeszła również przez dwuletnie kursy w zakresie studiów podyplomowych realizowanych na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy na kierunku: Dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna oraz na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku: Oligofrenopedagogika.

Praktyczne umiejętności w zawodzie zdobywała podczas pracy jako:

 • wychowawca grupy trzylatków (w latach 2005-2006) w Przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy;
 • wychowawca klas nauczania zintegrowanego i zajęć prowadzonych w trybie nauczania indywidualnego (w latach 2006-2013) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy.

W 2011 roku otrzymała stopień nauczyciela mianowanego. Obok wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego może poświadczyć swoje kwalifikacje i umiejętności dodatkowo realizowanymi zajęciami.

Uczestniczyła:

 • w zajęciach w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń ODIS w zakresie Diagnozy funkcjonowania dzieci z autyzmem, test PEP-R;
 • w zajęciach w Centrum szkoleniowym KLANZA w zakresie:
  • Zabawy spod trzepaka, czyli jak to kiedyś bywało…;
  • Elementy kinezjologicznego sys. kształcenia i terapii „Edukacji przez ruch”;
  • Zabawy z chustą animacyjną Klanzy;
  • W każde święta buzia uśmiechnięta;
  • Elementy arteterapii, muzyki i myślenia twórczego w edukacji;
  • Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole;
  • Maluchy rosną…
  • wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu;
  • Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych;
  • Metody integracyjne w pracy z grupą;
  • Wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu;
 • w kursie praktycznym w obszarze wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się AAC I i II stopnia;
 • w szkoleniu z zakresu terapii behawioralnej dzieci z autyzmem I i II stopnia;
 • w warsztatach „Zabawy rytmiczne z elementami muzykoterapii” w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
 • w kursie kwalifikacyjnym M. Montessori w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu w warsztatach „Aktywizujące metody nauczania w dydaktyczno – wychowawczej pracy nauczyciela” w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 • w kursie „Muzyka w edukacji elementarnej” w Krajowym Centrum Edukacji Nauczycieli
 • w warsztatach „Integracja Wokół zaspokojenia potrzeb dziecka” w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli

Ponadto uczestniczyła w :

 • w szkoleniach: „Edukacja ekologiczna w kształceniu zintegrowanym i wychowaniu przedszkolnym”, „Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”, „Terapia poprzez sztukę”;
 • w kursach: „Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji”;
 • w warsztatach z Pedagogiki Zabawy.

Współpracuje również z uczelniami wyższymi prowadzącymi studia na kierunkach pedagogicznych oraz firmami konsultingowo-doradczymi prowadząc warsztaty i szkolenia podwyższające kompetencje zawodowe pedagogów.